Zvučni i video fortmati i njihova obrada

Zvučni i video formati

Generalna — Autor aleksa2001 @ 19:15

 
Formati video zapisa i njihova obrada
 
 
 
-Video zapis zapravo čini niz statičnih slika („frejmova”) koje se velikom brzinom prikazuju jedna za drugom i time stvaraju iluziju kretanja.Kako analogni signal nije pogodan za obradu na računaru, neophodno ga je digitalizovati.Digitalizacija se obično obavlja preko zasebnog uređaja poput TV kartice, koji svaki frejm analognog signala konvertuje u bitmapiranu sliku.

-AVI (Audio Video Interleaved) jako pogodan, može se pokrenuti na gotovo svim računari. Nedostatak AVI formata: zauzimaju puno prostora, .avi 
  
-MPEG format , .mpg, koristi se u filmskoj industriji, CD i DVD Prvobitni cilj MPEG 1 standarda bio je dobijanje izlaznog fajla čija je bitska brzina 1,5 Mbit/s, što je omogućavalo prenos putem optičkih telefonskih linija ili smeštanje na CD-ROM predstavlja unapređenje MPEG-1 standarda u cilju poboljšanja kvaliteta komprimovanog materijala. Jedno od najbitnijih poboljšanja kod MPEG-2 jeste mogućnost korišćenja reprodukcije slike sa proredom(interlaced video), što je omogućilo primenu na televiziji i u satelitskom emitovanju.
 
-Windows Media Player omogućava: organizaciju multimedijlanih sadržaja na disku, pravljenje liste i redosleda pesama, različiti efekti, premotavanje..... Mogućnost prelistavanja radio stanica – Radio Turner • Media Player Classic • VLC Media Player – za reprodukciju skoro svih video i audio formata (bez codeka)  BS.Player je jedan od najboljih programa Poslednja verzija – BS.Player 2.62 podržava sve najpopularnije video, audio i slikovne datoteke. Možda i najzanimljivija opcija ovog programa je svakako mogućnost reprodukcije titlova 
 
-Analogne kamere – video traka „film“, snima niz slika Analogna kamera nema kopije i obradu slike.. Digitalna kamera – podeli sliku na mrežu piksela, receptori Svaki piksel je obojen kombinacijom tri boje (RGB) Mikročip – memorija, slika kao matrica Nijanse boja od 0 do 255 Digitalna VIDEO kamera – video zapis – pokretne slike Kao fotoaparat koji pravi min. 24 slike u sekundi Minimalno za ljudsko oko. Da bi se u video zapisu prikazao pokret potrebno je snimiti nekoliko slika zaredom koje se zovu Frames. Što je veći broj slika u sekundi to je video zapis kvalitetniji, ali zauzima više prostora Fps (Frames Per Second) – kvalitet video zapisa. 
 
 
 
                           Formati zvučnog zapisa                              i njihova obrada
 
 
 


-Zvučni snimak je za računar samo niz brojeva. Postupkom komprimovanja se taj niz brojeva zapisuje u zvučnu datoteku. Način komprimovanja određuje kvalitet zapisa, pa po tome možemo razlikovati tri vrste audio formata:nekomprimovani, komprimovani formati bez gubitaka, komprimovani formati sa gubicima. 
-Neki od najpoznatijih zvučnih formata su:MIDI (Musical Instrument Digital Interface),WAVE (Waveform),AIFF (Audio Interchange File F
ormat),WMA (Windows media AudioFLAC  (Free Lossless Audio Codec),WV  Wave Pack format,APE – Monkey’s Audio format,MP3, Ogg Vorbis,AAC (Advance Audio Coding)
-MP3 je najrašireniji audio format zapisa fajla u kome je primenjena kompresija sa gubitkom. Postao je široko rasprostranjen upotrebom internet servisa, počevši od Napster-a do raznih P2P programa za razmenu datoteka putem mreže. Uprkos tome, MP3 je ustvari zatvoreni (closed-source) format, zaštićen patentom. Alternativa MP3 formatu je Ogg format, otvoreni format, s višim stepenom kompresije, ali i manjom rasprostranjenošću.
-Windovs Media Audio (WMA) je naziv serije audio kodeki i njihovih odgovarajućih audio kodnih formata koje je razvio Microsoft. To je zaštićena tehnologija koja čini deo Windovs Media okvira. WMA se sastoji od četiri različita kodekova. Originalni WMA kodek, poznat jednostavno kao WMA, zamišljen je kao konkurent popularnim MP3 i RealAudio kodekama.
-FLAC je format audio kodiranja za kompresiju digitalnog zvuka bez gubitaka, a takođe je i naziv besplatnog softverskog projekta koji proizvodi FLAC alate, referentni softverski paket koji uključuje implementaciju kodeke. Digitalni audio kompresovani FLAC algoritmom se obično može smanjiti na između 50 i 70 procenata njegove originalne veličine  i dekomprimirati na identičnu kopiju originalnih audio podataka.
 
 
 
LITERATURA: 
https://www.slideshare.net/suzanainformatika/formati-video-zapisa
https://halkovicelvedina.wordpress.com/2016/05/31/formati-zvucnih-zapisa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
https://en.wikipedia.org/wiki/FLAC 
 
 

 
 

Zvučni i video formati

Generalna — Autor aleksa2001 @ 19:15

 
Formati video zapisa i njihova obrada
 
 
 
-Video zapis zapravo čini niz statičnih slika („frejmova”) koje se velikom brzinom prikazuju jedna za drugom i time stvaraju iluziju kretanja.Kako analogni signal nije pogodan za obradu na računaru, neophodno ga je digitalizovati.Digitalizacija se obično obavlja preko zasebnog uređaja poput TV kartice, koji svaki frejm analognog signala konvertuje u bitmapiranu sliku.

-AVI (Audio Video Interleaved) jako pogodan, može se pokrenuti na gotovo svim računari. Nedostatak AVI formata: zauzimaju puno prostora, .avi 
  
-MPEG format , .mpg, koristi se u filmskoj industriji, CD i DVD Prvobitni cilj MPEG 1 standarda bio je dobijanje izlaznog fajla čija je bitska brzina 1,5 Mbit/s, što je omogućavalo prenos putem optičkih telefonskih linija ili smeštanje na CD-ROM predstavlja unapređenje MPEG-1 standarda u cilju poboljšanja kvaliteta komprimovanog materijala. Jedno od najbitnijih poboljšanja kod MPEG-2 jeste mogućnost korišćenja reprodukcije slike sa proredom(interlaced video), što je omogućilo primenu na televiziji i u satelitskom emitovanju.
 
-Windows Media Player omogućava: organizaciju multimedijlanih sadržaja na disku, pravljenje liste i redosleda pesama, različiti efekti, premotavanje..... Mogućnost prelistavanja radio stanica – Radio Turner • Media Player Classic • VLC Media Player – za reprodukciju skoro svih video i audio formata (bez codeka)  BS.Player je jedan od najboljih programa Poslednja verzija – BS.Player 2.62 podržava sve najpopularnije video, audio i slikovne datoteke. Možda i najzanimljivija opcija ovog programa je svakako mogućnost reprodukcije titlova 
 
-Analogne kamere – video traka „film“, snima niz slika Analogna kamera nema kopije i obradu slike.. Digitalna kamera – podeli sliku na mrežu piksela, receptori Svaki piksel je obojen kombinacijom tri boje (RGB) Mikročip – memorija, slika kao matrica Nijanse boja od 0 do 255 Digitalna VIDEO kamera – video zapis – pokretne slike Kao fotoaparat koji pravi min. 24 slike u sekundi Minimalno za ljudsko oko. Da bi se u video zapisu prikazao pokret potrebno je snimiti nekoliko slika zaredom koje se zovu Frames. Što je veći broj slika u sekundi to je video zapis kvalitetniji, ali zauzima više prostora Fps (Frames Per Second) – kvalitet video zapisa. 
 
 
 
                           Formati zvučnog zapisa                              i njihova obrada
 
 
 


-Zvučni snimak je za računar samo niz brojeva. Postupkom komprimovanja se taj niz brojeva zapisuje u zvučnu datoteku. Način komprimovanja određuje kvalitet zapisa, pa po tome možemo razlikovati tri vrste audio formata:nekomprimovani, komprimovani formati bez gubitaka, komprimovani formati sa gubicima. 
-Neki od najpoznatijih zvučnih formata su:MIDI (Musical Instrument Digital Interface),WAVE (Waveform),AIFF (Audio Interchange File F
ormat),WMA (Windows media AudioFLAC  (Free Lossless Audio Codec),WV  Wave Pack format,APE – Monkey’s Audio format,MP3, Ogg Vorbis,AAC (Advance Audio Coding)
-MP3 je najrašireniji audio format zapisa fajla u kome je primenjena kompresija sa gubitkom. Postao je široko rasprostranjen upotrebom internet servisa, počevši od Napster-a do raznih P2P programa za razmenu datoteka putem mreže. Uprkos tome, MP3 je ustvari zatvoreni (closed-source) format, zaštićen patentom. Alternativa MP3 formatu je Ogg format, otvoreni format, s višim stepenom kompresije, ali i manjom rasprostranjenošću.
-Windovs Media Audio (WMA) je naziv serije audio kodeki i njihovih odgovarajućih audio kodnih formata koje je razvio Microsoft. To je zaštićena tehnologija koja čini deo Windovs Media okvira. WMA se sastoji od četiri različita kodekova. Originalni WMA kodek, poznat jednostavno kao WMA, zamišljen je kao konkurent popularnim MP3 i RealAudio kodekama.
-FLAC je format audio kodiranja za kompresiju digitalnog zvuka bez gubitaka, a takođe je i naziv besplatnog softverskog projekta koji proizvodi FLAC alate, referentni softverski paket koji uključuje implementaciju kodeke. Digitalni audio kompresovani FLAC algoritmom se obično može smanjiti na između 50 i 70 procenata njegove originalne veličine  i dekomprimirati na identičnu kopiju originalnih audio podataka.
 
 
 
LITERATURA: 
https://www.slideshare.net/suzanainformatika/formati-video-zapisa
https://halkovicelvedina.wordpress.com/2016/05/31/formati-zvucnih-zapisa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
https://en.wikipedia.org/wiki/FLAC 
 
 

 
 

Čestitamo

Generalna — Autor aleksa2001 @ 17:35
Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.

Powered by blog.rs